Gegevensbescherming

XS News

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben, bijv. B. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Verantwoordelijke acc. Art. 4 lid 7 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Paysistant GmbH

Bischof-von-Henle Strasse 2b

93051 Regensburg

E-mail: info@paysistant.com

(zie onze opdruk).

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan ​​nadat deze niet meer nodig zijn om deze op te slaan, of we beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplicht is.

(4) Als we gecontracteerde dienstverleners gebruiken voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectieve processen. Ook vermelden we de gespecificeerde criteria voor de bewaartermijn.

§ 2 Verzameling van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

(1) Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen (de wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG ):

– IP adres

– Datum en tijd van het verzoek

– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

– inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

– Toegang tot status / HTTP-statuscode

– Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

– Website waar het verzoek vandaan kwam

– browser

– Besturingssysteem en zijn interface

– Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de plaats stroomt die de cookie plaatst (hier door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

– Tijdelijke cookies (zie b)

– Permanente cookies (zie c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en bijv. B. weigert de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

De wettelijke basis voor het gebruik van de cookies die op onze website worden gebruikt, die absoluut noodzakelijk zijn voor een goede werking op het apparaat dat u gebruikt (functionele cookies), is artikel 6, lid 1, lid 1, onder f. AVG, aangezien we een gerechtvaardigd belang hebben bij de analyse van de op deze manier verzamelde persoonsgegevens die nodig zijn voor de veilige en goede werking van deze website.

Andere cookies (zoals marketingcookies, cookies van derden en / of tracking cookies) worden door ons alleen geplaatst wanneer u onze website bezoekt, indien en voor zover u uw vrijwillige en te allen tijde herroepbare toestemming heeft gegeven.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij gebruik van ons contactformulier

Als u ons vragen stuurt met behulp van het contactformulier dat op onze website is geïmplementeerd, wordt de informatie die u daar verstrekt – inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt – door ons opgeslagen om uw verzoek te verwerken. De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit a AVG), die u – met ingang van de toekomst – te allen tijde per informele e-mail aan ons (e-mailadres zie § § 1 lid 2) kan worden ingetrokken.

De informatie die u in de context van het verzoek verstrekt, blijft bij ons totdat het verwerkingsdoel niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt), u uw toestemming voor opslag heeft ingetrokken of ons heeft gevraagd deze te verwijderen. Daarna worden de gegevens alleen opgeslagen in de case en voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn.

§ 4 Links naar andere websites

Voor zover wij vanaf onze website verwijzen naar of linken naar websites van derden, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud of de gegevensbeveiliging van deze websites. Aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door derden, dient u de aangeboden gegevensbeschermingsverklaringen afzonderlijk te controleren.

§ 5 Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De doeleinden van de gegevensverwerking zijn om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over activiteiten op de website op te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet zullen dan verdere gerelateerde diensten worden verleend.

(2) De ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker (art. 6 par. 1 lit. a AVG).

(3) In deze context worden gegevens alleen verwerkt zolang de relevante toestemming beschikbaar is. Ze worden dan verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht is. Gebruik de contactgegevens aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring om contact met ons op te nemen in deze context.

(4) U kunt uw toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst herroepen. U kunt uw herroeping op elk moment aan ons doorgeven via de contactmogelijkheid aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: “Browser Add On om Google Analytics te deactiveren”.

(5) Met behulp van de trackingtool Google Analytics kan het gedrag van bezoekers van de website worden beoordeeld en interesses worden geanalyseerd. Hiervoor maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

§ 6 Google Tag Manager

(1) We gebruiken de Google Tag Manager op onze website.

(2) Met Google Tag Manager kunnen we verschillende codes en diensten op een georganiseerde en vereenvoudigde manier op onze website integreren. De Google Tag Manager implementeert de tags of “triggert” de geïntegreerde tags. Wanneer een tag wordt geactiveerd, kan Google informatie (inclusief persoonlijke gegevens) verwerken en verwerken.

In het bijzonder worden de volgende persoonsgegevens verwerkt door Google Tag Manager:

– Online markeringen (inclusief cookie-ID’s)

– IP adres

(3) Meer informatie over Google Tag Manager vindt u ook op de websites https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html en op https://www.google.com/intlde/policies /privacy/index.html onder de sectie “Gegevens die we ontvangen als gevolg van uw gebruik van onze diensten”.

(4) Verder hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Tag Manager. Google verwerkt de gegevens namens ons om de opgeslagen tags te activeren en om de diensten op onze website weer te geven. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Tag Manager is artikel 6, lid 1, lit. een AVG.

(5) Als u individuele tracking-services hebt gedeactiveerd (bijvoorbeeld door een cookie te weigeren), blijft de deactivering bestaan ​​voor alle betrokken tracking-tags die door Google Tag Manager zijn geïntegreerd.

(6) Door de Google Tag Manager te integreren, streven we naar een vereenvoudigde en duidelijke integratie van verschillende diensten. Daarnaast optimaliseert de integratie van de Google Tag Manager de laadtijden van de verschillende diensten.

(7) U kunt het gebruik van cookies ook wijzigen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of in de cookie-instellingen.

(8) Informatie van de externe provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

§ 7 Google AdWords en Google Display Netwerk

Onze website maakt gebruik van de online advertentiesystemen Google AdWords en Google Display Network. Google garandeert de gegevens van zijn klanten en gebruikers te beschermen. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s op de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om statistieken te genereren, die in geanonimiseerde vorm worden geëvalueerd.

We gebruiken deze Google Adwords-functies ook om bezoekers van deze website opnieuw aan te spreken op websites van derden of internetgebruikers met specifieke interesseprofielen op basis van hun internetgebruik. We verzamelen hier geen persoonlijke informatie. Deze evaluatie wordt gebruikt voor de facturering en evaluatie van advertenties en bevat geen persoonlijke gegevens van u.

We willen erop wijzen dat Google zijn eigen richtlijnen voor gegevensbescherming heeft. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit beleid en deze procedures. Stel uzelf op de hoogte van de gegevensbeschermingsbepalingen van Google voordat u onze website gebruikt.

§ 8 Uw rechten als betrokkene

Je hebt het recht:

– om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Hierdoor mogen wij in de toekomst de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer voortzetten;

– om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een Het recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;

– in overeenstemming met artikel 16 AVG om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;

– om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen Juridische claims zijn vereist;

– om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in overeenstemming met artikel 18 AVG als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om ze te doen gelden, Noodzaak om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;

– in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht naar een andere verantwoordelijke persoon te vragen en

– om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons kantoor.

Als uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, is een e-mail naar info@paysistant.com voldoende.